Lid worden

Door drukte kunnen wij op het moment geen introductielessen aanbieden

Laat jouw gegevens hier achter, dan nemen we contact met je op zodra het weer mogelijk is.

Lidmaatschap

Lid worden van een schietsportvereniging kost meer tijd en moeite dan lid worden van een andere sportvereniging. Dit heeft te maken met het feit dat er op de vereniging met vuurwapens en munitie wordt omgegaan. De vereniging moet bij aanname van nieuwe leden voldoen aan wet- en regelgeving, alsmede aan de certificeringseisen van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA). Dit alles zorgt er wel voor dat de veiligheid voor een ieder maximaal wordt gegarandeerd.

Het lid worden van onze vereniging gebeurt daarom meestal in 3 stappen:

  • Kennismaking
  • Aspirant-lid worden
  • Lid worden

Kennismaking

Als introducé mag je 3 keer kennis komen maken met de schietsport en de vereniging. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van een van onze instructeurs. Als je langs wil komen, neem dan contact met ons op.

Bij aanvang dien je een geldig legitimatiebewijs te tonen en wordt er een instructeur aangewezen die jou zal begeleiden. Na deze 3 keer schieten, kan je ervoor kiezen aspirant-lid te worden van onze vereniging.

Het bestuur besluit of je in aanmerking komt voor een introductie.

Aspirant-lid worden

Indien je lid wil worden van Wilhelm Tell word je eerst aspirant-lid. De aspirant-periode is minimaal 6 maanden, daarna kan je pas lid worden. Om aspirant-lid te worden dien je onderstaande documenten te overleggen:

  • Verklaring Omtrent Gedrag met een indicatie geen bezwaar voor beoefening schietsport – niet ouder dan 2 maanden. Het aanvraagformulier voor een VOG is verkrijgbaar bij de secretaris
  • Compleet ingevuld inschrijfformulier
  • 2 pasfoto’s

Aanvraagformulieren voor een VOG en inschrijfformulieren zijn onder andere te verkrijgen op de vereniging. Het inschrijfgeld bedraagt € 100 (contant te voldoen). Het inschrijfgeld hoeft alleen te worden voldaan als je als aspirant wordt aangenomen. Uit deze kosten worden het (eenmalige) KNSA entreegeld en afdracht van het lopende jaar vergoed.

Wanneer je de benodigde formulieren hebt ingeleverd zal je worden aangemeld bij de vereniging en de KNSA, en start de aspirant-periode.

Aspirant-periode

De eerste 3 maanden begin je met het schieten van luchtwapens. In deze periode krijg je instructie en begeleiding met betrekking tot het veilig omgaan met wapens en de techniek van het schieten.  Als je minimaal 12 keer bent geweest en je score en vorderingen zijn goed bevonden door het bestuur dan pas kan je over gaan op het schieten van klein kaliber wapens onder voorlopige begeleiding. Hierbij maak gebruik van onze verenigingswapens.

Lid worden

Indien alles in de aspirant-periode positief wordt afgerond, dan word je lid van de schietvereniging. Je betaalt dan nog de resterende contributie, vanaf de eerste van de maand waarin je bent aangenomen tot het eind van het jaar. Er vindt geen terugbetaling van inschrijfgeld en bijdrage aspirant-periode plaats, indien je tijdens of na de aspirant-periode besluit te stoppen en toch geen lid wil worden.

Contributie

Het lidmaatschap van schietvereniging Wilhelm Tell kost op dit moment € 200,- per jaar. De inschrijfkosten zijn eenmalig € 100,-