Op onze vereniging kan er pistool geschoten worden in  verschillende disciplines:

 • LP     Luchtpistool
 • KKP Klein kaliber pistool
 • GKP Groot kaliber pistool
 • MP   Militair pistool

 

KKP Klein kaliber pistool

De wedstrijd klein kaliber pistool wordt verschoten op de int. Luchtpistoolschijf waarvan de “10”  slechts een diameter heeft van 11.5 mm en de “1” een diameter heeft van 155.5 mm.

Het wedstrijdprogramma bestaat uit twee delen t.w.:

1-     Voorbereiding en Proefschoten; Tijd 10 minuten

2-     Wedstrijd van 40 schoten; Tijd 50 minuten.

De schijven worden gewoonlijk door de schutter gewisseld.

De schietafstand is 10 meter.

De discipline Klein kaliber Pistool wordt verschoten met pistool of revolver van het kaliber .22 (5,6 mm) en met een  trekkerdruk van min. 1000 gr.

De te gebruiken wapens mogen niet zwaarder wegen dan 1400gr. incl. accessoires, loopgewicht en geplaatst leeg magazijn en passen in een kistje van 300x150x50mm.

Om alles ordentelijk en veilig te laten verlopen is er een baancommandant aanwezig die de navolgende commando’s zal geven.

 • Voorbereidingstijd incl. Proefschoten van 10 minuten: START.
 • Na 9.30 min.; NOG 30 Seconden
 • Na 10 minuten: STOP:
 • U mag uw wapen laden voor de wedstrijd. (d.w.z. patroonhouder vullen, plaatsen en doorladen) schutter mag proefaanslagen maken, tijdsduur 1 minuur.
 • Aanvang Wedstrijd: Tijd 50 minuten START.
 • 10 minuten voor het einde van de wedstrijd: U heeft nog 10 minuten.
 • Einde wedstrijd: STOP — Veiligheidsvlag plaatsen
 •  

Het gebruik van schietpet en schietbril en baankijker is toegestaan.

 

GKP Groot kaliber pistool

Meesterkaart klein en groot kaliber

Deze discipline wordt verschoten op de Int. Pistoolschijf 25/50 mtr. en het schietprogramma bestaat uit 8 series van 5 schoten vooraf gegaan door twee proefseries van 5 schoten. U ontvangt 10 schietschijven; 8 schietschijven voor de wedstrijd en 2 schietschijven voor proefschoten.

De schijven worden door de schutter, op commando van de baancommandant, gewisseld

De schietafstand is 25 meter

Uiteraard zijn er dan een aantal spelregels. Deze worden verwoord in het K.N.S.A. Schiet- en Wedstrijdreglement, welke verkrijgbaar is op het Bondsbureau tegen betaling.

Om u alvast enige inzicht te geven in deze discipline volgen hier enige belangrijke items op een rij.

De discipline Meesterkaart licht wordt verschoten met pistool of revolver van het kaliber 5,6 mm (.22) en een  trekkerdruk van min. 1000 gr.

De discipline Meesterkaart zwaar wordt verschoten met pistool of revolver van het kaliber 7,62 t/m 9,65 mm (.30 t/m .38) en een trekkerdruk van min. 1000 gr.

De te gebruiken wapens mogen niet zwaarder zijn dan 1400 gr. incl. accessoires, loopgewicht en geplaatst leeg magazijn en moeten passen in een kistje van 300x150x50 mm.

Voordat de wedstrijd wordt begonnen krijgt u 5 minuten de tijd om u te installeren op de schietbaan.

Om alles ordentelijk en veilig te laten verlopen is er een baancommandant aanwezig die op luiden toon de navolgende commando’s zal geven.

n     ** Wapen Laden voor de proefserie: (d.w.z. patroonhouder vullen, plaatsen en doorladen) u mag ook proefaanslagen maken, tijdsduur 1 minuut.

n     Attentie: (wanneer geen schutter reageert volgt na 3 sec. het commando)

n     Start ( u heeft nu max. 5 minuten de tijd om 5 schoten te lossen)

n     Stop, Schijven wisselen; d.w.z. u kunt de schietschijf naar u toehalen en verwisselen voor een nieuwe schietschijf en daarna weer naar voren sturen.

n     Einde wedstrijd: Wapens ontladen en veiligheidsvlag plaatsten, schijf ophalen.

Wanneer dit alles is gebeurt, begint de cyclus bij ** weer opnieuw en geeft de hoofdbaancommandant aan welke serie wordt geschoten. b.v  eerste-, tweede-, enz. enz.

N.B.: Het komt voor dat de baancommandant de aanwezigen vraagt of het een probleem is wanneer de schijven worden gewisseld wanneer alle schutters zijn uitgeschoten. U krijgt dan niet de volle 5 minuten tot uw beschikking. Mocht echter één van de aanwezigen daar bezwaar tegen maken dan blijven de volle 5(vijf) minuten van kracht. Het kan dus niet verplicht worden opgelegd!

Het gebruik van baankijker, schietpet en schietbril is toegestaan.

 

Militair pistool

Deze discipline wordt op speciale avonden geschoten. De baan wordt apart afgehuurd en uitsluitend door ons geselecteerde schutters mogen aan deze schiet discipline bij ons meedoen.

Deze discipline wordt verschoten op 3(drie) nationale Militair Pistoolschijven (hart-op-hart afstand 75 cm).

Iedere deelnemer start zijn/haar serie op nieuwe schietschijven.

Oog- en oorbescherming:   VERPLICHT

art. 4.5.1 van het K.N.S.A. Vademecum Deel 1, tab.6

Iedere schutter die aan een wedstrijd deelneemt, alsmede het op de schietbaan aanwezige kader, is verplicht om tijdens het schieten een veiligheidsbril te dragen.

De gehele wedstrijd wordt in tijd geschoten t.w.:

      
 Afstand:aantal schotenaantal schijventijd:houding:
      
Proef25 mtr.61  3min.staand
Precisie25 mtr.61  3min.staand
Snelvuur20 mtr.6115sec.staand
Vuurverdelen20 mtr.6212sec.knielend
Vuurverdelen15 mtr.63  9sec.staand
 • Het verplaatsen naar de volgende schietafstand gebeurd ALTIJD met geplaatste veiligheidsvlag.

De knielende houding wordt als volgt omschreven:

 • men knielt op de knie van dezelfde zijde als de hand waarmee het wapen wordt vastgehouden en afgevuurd.
 • Men knielt op de knie van de andere zijde als de hand waarmee het wapen wordt vastgehouden en afgevuurd, waarbij het lichaam (beide schouders) één lijn vormt met de schiet-as

De discipline Militairpistool wordt verschoten op vaste schijven met pistool of revolver met een kaliber 7.62 t/m 11.66 mm (centraalvuur) (kal..30 t/m .459) en een trekkerdruk van min. 1360 gr. De looplengte is max. 6″ (152,4/153,0 mm) en de greep mag niet verstelbaar zijn en mag ook niet breder zijn dan 44 mm.

De diepte van het oplegstuk van de greep welke rust  op de bovenkant van de hand, tussen duim en wijsvinger, mag niet dieper zijn dan 3 cm.

Tijdens de wedstrijd(oefening) is het gebruik van een hulzenvanger en een knielkussen in de 1e serie vuurverdelen NIET toegestaan.

In tegenstelling tot alle andere disciplines kent de discipline Militairpistool geen kledingvoorschrift en is het toegestaan hoge (enkelomsluitende) schoenen te dragen.

Alvorens aan de wedstrijd te beginnen krijgt de schut(s)ter de gelegenheid de schietbaan te betreden om zijn/haar uitrusting uit te pakken en gereed te leggen. Wanneer dit (op indicatie van de baancommandant) is gebeurd krijgt de schut(s)ter 3 minuten de tijd om zich voor te bereiden op de wedstrijd.

Om alles ordentelijk en veilig te laten verlopen is er een hoofdbaancommandant (geeft commando’s) en zijn er baancommandanten aanwezig.

De navolgende commando’s worden met luider stem gegeven:

 • Voorbereidingstijd van 3 minuten start nu. ( het is de schut(s)ter toegestaan richtoefeningen te maken en droog te vuren).
 • STOP: ** Wapens laden voor de proefserie: (d.w.z. patroonhouder/trommel vullen en wapen doorladen) schutter mag proefaanslagen maken, tijdsduur 1 minuut.
 • Attentie: ( niet van toepassing op proef- en 1e wedstrijdserie van 3 min.) schutter brengt dan zijn wapen in vaardige houding d.w.z. wapen laten zakken tot op 45º graden van het lichaam zonder ondersteuning.  Een kort fluitsignaal geeft de starttijd aan.  Een fluitsignaal van 2 sec. geeft eindtijd aan. In het fluitsignaal mag geschoten worden. LET WEL: einde fluitsignaal is einde wedstrijdserie!! ®
 • Wapens ontladen en veiligheidsvlag plaatsen:  het wapen wordt geopend omhoog gehouden voor inspectie door de hoofdbaancommandant, na akkoord mag u het wapen neerleggen of opbergen in een foedraal.

Na volledige controle geeft  de hoofdbaancommandant de baan veilig voor het tellen en afplakken van de schietschijven.

De treffers worden nu aangewezen d.m.v. een aanwijsstok in de kleuren rood/wit en luid en duidelijk afgeroepen, genoteerd en afgeplakt.

Wanneer dit alles is gebeurd en de baan weer vrij is begint de cyclus bij ** weer opnieuw en geeft de hoofdbaancommandant aan welke serie wordt geschoten b.v. precisie op 1 schijf,  snelvuur op 1 schijf, vuurverdelen over twee schijven enz. enz.

De treffers moeten en worden bij twijfel gemeten met een passende schotmaat.

 

Te late schoten:

Indien schoten vallen na het fluitsignaal, wordt de hoogste score als 0(nul) gewaardeerd.

Schietpet is toegestaan.